Vakkundig personeel binnen de onderneming

   
 

Telefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Intensieve aandacht / controle
vakkundig personeel binnen de onderneming

Aantal intensieve werkdagen:  75,60 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Afdelingshoofd / Hoofd personeel / Directie


Personeel die " geen hart voor de zaak hebben ", maar wel in het bezit zijn van de vereiste opleidingen, diploma's met eventuele
ervaringen en referenties van ondernemingen, zijn voor Business Solution Systems geen aanleiding om deze
personeelsleden te betitelen als zijnde " Vakkundig " !

Om " de motor " ( werkplek ), binnen de onderneming optimaal draaiende te houden, benodigd men de " juiste smering " ( personeel ), voor
de " juiste onderdelen " ( afdelingen ) !

Personeel, die al jaren werkzaam zijn binnen de onderneming, hebben vaak een voorbeeldfunctie ten opzichte van personeel die sinds
kort in dienstverband zijn aangenomen, hetzij parttime of fulltime.

Deze voorbeeldfunctie is echter alleen van toepassing, indien de werkplek goed georganiseerd is, waarbij alle werkzame personeelsleden
binnen de betreffende afdelingen optimaal en efficiënt functioneren evenals met de juiste instelling naar het werk komen.

Van de 14 ondernemingen, waar Business Solution Systems in 2005 en 2006 een marktonderzoek geabsolveerd heeft, waren 7 ondernemers
zich niet bewust, dat personeelsleden die al jaren lang in dienst zijn, maar al te graag en vaak gebruik maakte, van alle
mogelijkheden, materialen en producten waar men normaal gesproken toestemming voor nodig heeft !

Bij 4 ondernemers was men zich wel bewust van bovengenoemde aspecten, echter heeft men slechts " de touwtjes iets strakker aangetrokken ",
omdat men het personeel - wat al jaren lang een onderdeel is van de onderneming - " niet tegen het zere scheenbeen wil trappen ", en
het gevoel geven dat men strenger geworden is.

De 3 andere ondernemers, waren zich terdege bewust, dat veel personeelsleden zich binnen de onderneming " nogal thuis voelde ".

Deze 3 ondernemers hebben " de touwtjes heel erg strak aangetrokken ", waarbij bepaalde aspecten niet in acht zijn genomen, wat
uiteindelijk heeft geleid tot frustraties binnen de onderneming.

Bij al voorheen genoemde ondernemingen, heeft Business Solution Systems met succes bereikt, dat het personeel meer begrip kreeg
voor de genoemde zakelijke en economische situatie (s) binnen de onderneming.

Tevens kreeg het personeel meer respect voor de onderneming, met alle zakelijke en economische aspecten die daaraan verbonden zijn.

Hierdoor werd het personeel nog meer gemotiveerd, om gezamenlijk mee te werken aan alle doelstellingen die de onderneming nastreeft.

Business Solution Systems heeft omtrent voorheen genoemde problematiek, een uniek en succesvol concept ontwikkeld.

" My Work is my Company   -   My Company is my Business "

Afhankelijk van het aantal personeelsleden en de omvang van de onderneming, installeert Business Solution Systems
binnen 7 werkdagen bovengenoemd concept binnen de onderneming.

Business Solution Systems garandeert iedere onderneming, dat alle personeelsleden zich verantwoord, prestatiebewust en
gemotiveerd gaan opstellen en presteren als zijnde;

" Mijn werk is mijn bedrijf   -   mijn bedrijf is mijn zaak "

In bovengenoemd concept, is tevens een gemotiveerd beloningselement toegevoegd, wat ten gelde gemaakt wordt bij het
behalen van de in het onderstaande concept vermelde positieve eindresultaat.

Zie ook: Probleem aspecten - "Standaard reorganisatie aspecten " -

" My Work is my Company   -   My Company is my Business "
      Onderstaand concept is binnen twee weken duidelijk zichtbaar !