Probleem aspecten binnen een ondernemingTelefoon; +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


STANDAARD REORGANISATIE ASPECTEN
De meest herkenbare aspecten, die standaard van toepassing kunnen zijn voor ieder bedrijf.

* Communicatieproblemen tussen werknemers, management en werkgevers.

* Slecht archiveren van documenten en interne werkzaamheden tussen alle afdelingen.

* De werkuren van aanwezige werknemers worden niet efficiënt en optimaal benut.

* Onnodige telefoonkosten die tijdens werktijden worden gevoerd door werknemers.

* De wettelijke koffie,- en lunchpauzes worden niet naar behoren benut.

* Ongecontroleerde kosten t.b.v. administratieve kantoorbenodigdheden.

* Slechte en onoverzichtelijke indeling van afdelingen binnen het bedrijf.

* De verkoop van producten en diensten stagneren.

* Klantenbestand stagneert of wordt zelfs minder.

* Reclameactiviteiten leveren te weinig resultaat op ( klanten en omzet ).

* Inkoopprijzen van noodzakelijke dagelijkse benodigdheden zijn niet aangepast.

* Kostprijzen van verkoopproducten en diensten zijn te hoog.

* Te weinig kennis over bedrijfstechnische fiscale afschrijvingen.

* Werknemers hebben te weinig kennis omtrent geïnstalleerde automatiseringssoftware.


Verschillende bovengenoemde aspecten ( de meest voorkomende ), zijn doorgaans direct herkenbaar als " opvallend " bedrijfseconomisch probleem !

Maar achter dit " opvallend " probleem, schuilen vaak een of meerdere onderliggende " sluipende " problemen die niet direct herkenbaar zijn.
Als men deze onderliggende " sluipende " problemen zelf niet herkent of kan traceren, zo zal het nagenoeg onmogelijk zijn, het " opvallend "
bedrijfseconomisch probleem op te lossen.

In de meeste gevallen, zal de directie van het betreffende bedrijf, de onderliggende " sluipende "problemen niet herkennen, omdat deze zich
als " virus " verspreiden en wel direct onder het toezicht van alle werknemers en directieleden.

Een ieder is dus direct en indirect betrokken en verantwoordelijk bij het ontstaan, verspreiding en uitbreiding van dit zogenaamde
virus oftewel het onderliggend " sluipend " probleem.

Men is er te nauw bij betrokken, om objectief en onafhankelijk het gehele bedrijfseconomische probleem te traceren, te analyseren en op te lossen.

Bekend fenomeen is dan ook, dat de meeste bedrijven met dergelijke bedrijfseconomische problemen, de hulp inschakelen van onafhankelijke
experts, zoals bijvoorbeeld logica analisten van Business Solution Systems, die geen zakelijke betrokkenheid hebben van voorheen genoemde
aspecten en bedrijfseconomische problemen.