Optimale bedrijfslocatie

            

Telefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com  


Intensieve aandacht / controle
optimale Locatie

Aantal intensieve werkdagen:  22,66 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Hoofdondernemer / Directie


Een optimale locatie is onmiskenbaar, direct verbonden aan het bedrijfspand, hetzij nieuwbouw of een bestaand bedrijfspand.

De keuze voor een optimale locatie en het daarop gevestigde bedrijfspand, is natuurlijk afhankelijk van het product ( diensten zijn ook producten ),
wat men gaat leveren of al geruime tijd levert.

Startende ondernemer:

Voor startende ondernemers, is het uiterst belangrijk, de nieuwe onderneming niet te vestigen in een bedrijfspand wat te duur en te
groot is, alleen omdat de locatie ( ligging ) optimaal schijnt te zijn.

Afhankelijk van het product, is een bedrijvencentrum - ook wel Ondernemingscentrum genoemd - de ideale oplossing om een bedrijf
op te starten, omdat vele faciliteiten aldaar voorhanden zijn.

Business Solution Systems adviseert en ondersteund de startende ondernemer, bij het zoeken en bemiddelen van de voor hem / haar
optimale locatie en bedrijfspand.

Ervaren ondernemers:

Veel ondernemers, die al jaren lang actief zijn op dezelfde locatie, en vanuit hetzelfde bedrijfspand haar producten aanbieden, zoeken
vaak naar andere vestigingsmogelijkheden, omdat men van mening is, dat de huidige locatie niet meer klant ,- en productvriendelijk is !

In bepaalde situaties, is voor de onderneming een verhuizing naar een andere locatie, alsmede bedrijfspand, de meest voor de hand liggende
oplossing ( bijv. bedrijfspand wordt te klein ).

Maar het komt ook vaak voor, dat ondernemers voor de keuze gesteld worden, de nieuwe locatie te kiezen vanwege de ideale ligging.

Het daarop gevestigde bedrijfspand, wordt daarom in vele gevallen, als tweede keus en troostprijs geaccepteerd, omdat het
totaalpakket prijsgunstig aangeboden werd.

En dat terwijl het bedrijfspand als logische eerste keuze moet gelden.

Bij Business Solution Systems zijn ook veel voorbeelden van verhuizingen bekend, waarbij grote inschattingsfouten zijn gemaakt, die
men had kunnen voorkomen !

Bij het zoeken naar een optimale locatie, moet men ook bekijken, wat de toekomstige mogelijkheden zijn.

Business Solution Systems is van mening, dat een optimale locatie een object is, die men in een later stadium moet kunnen
aanpassen, met minder financiële middelen dan de verhuiskosten, en dat men kan optimaliseren ( klant,- en productvriendelijk maken )
aanhand de huidige economische normen en aspecten, het product en klantenbestand.

Business Solution Systems bepaald de optimale locatie, aanhand van ondernemingsvormen en activiteiten, die automatisch gekoppeld
zijn aan het soort product wat de onderneming aanbiedt.

Soort ondernemingen en locaties:

1. Fabrikanten en Productiemaatschappijen >    Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
2. Groothandel en Import & Export bedrijven >    Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
3. Distributie & Logistiek >    Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
4. Bouw,- en Wegenbouw >    Industrieterrein / snelweg bereikbaarheid
5. Dienstverlening algemeen >    Consumentvriendelijke bereikbaarheid
6. Detailhandel / Winkeliers >    Consumentvriendelijke bereikbaarheid / centrum
7. Automobielbedrijven >    Consumentvriendelijke bereikbaarheid
8. Horeca / hotels, restaurants, cafés, snackbars e.d >    Consumentvriendelijke bereikbaarheid / centrum
9. Supermarkten en Warenhuizen >    Consumentvriendelijke bereikbaarheid / centrum

      

De locaties tussen ondernemingen, die gevestigd zijn op industrieterreinen en de binnenstad, verschillen natuurlijk met elkaar,
maar hebben in het algemeen veel gemeenschappelijke aspecten, waaraan een optimale locatie moet voldoen.

Ondernemingen zoals supermarkten en warenhuizen hanteren vaak een en dezelfde strategie:

1.   Een goede bereikbaarheid voor leveranciers en consument
2.   Over voldoende parkeerplaatsen beschikken voor de consument
3.   Optimale toegankelijkheid d.m.v. bedrijfsnaam richtingsaanduiding

Ondernemingen zoals Detailhandel en Horeca ( met name restaurants en cafés ), hebben vaak een complexere keuze wat zeer
zeker ook te maken heeft, met de financiële lasten ( huur, vergunningen e.d. ) die men per maand moet betalen.

Een optimale locatie voor een winkelier ( bijvoorbeeld kleding,- en speelgoedzaken ), is een bedrijfspand wat past bij het product wat
men aanbiedt, alsmede een groot etalageraam om al haar producten decoratief te presenteren aan de consumenten, die
op dat moment aan het winkelen zijn.

Restaurant, eetgelegenheden en cafés, hebben nagenoeg hetzelfde streven, alleen in de vorm van een zomerterras die wederom het
zelfde resultaat moet realiseren als bij bovengenoemde winkeliers.

Het product ( in dit geval gezellig en sfeervol een drankje nuttigen of dineren ) in optimale vorm presenteren aan de consument d.m.v.
een gezellig en mooi terras, voorzien van representatieve parasols e.d.

Zowel winkeliers als horeca ondernemers hebben een gemeenschappelijk doel:

Klanten c.q. gasten te motiveren en daartoe te bewegen, om " binnen te komen " met als succesvol resultaat, dat men iets koopt
danwel iets nuttigt.


Business Solution Systems is de ideale zakelijke partner voor ondersteuning en realisatie voor een optimale locatie.